Lån penger ved behov – hjelp, tips og råd

Her kommer noen tips og råd om man har behov for å låne penger. Vi ser på hvilke lånemuligheter som finnes, hvordan man går fram for å låne, og gir noen generelle tips rundt hva som skjer både før man søker lån og hvilke forpliktelser man har når lånet er utbetalt.

Det kan være mange grunner til at man trenger å låne penger. Det er vanlig å ta opp lån til store investeringer som kjøp av bolig eller bil. Det er også mulig å låne til andre formål som for eksempel en ferietur, forbruksvarer eller oppussing. Å kjøpe varer på avbetaling eller med kredittkort er også en form for lån.

Lån med og uten sikkerhet

Det finnes flere typer lån. Boliglån og billån fra bank er langsiktige lån med lav rente. Banken tar pant i boligen eller bilen, som betyr at banken kan inndra disse om låntaker ikke greier å betale tilbake lånet. Tar man opp et forbrukslån derimot, står man fritt til å bruke pengene til hva man vil. Forbrukslån har dog høyere rente.

Aller dyrest er kredittkortgjeld, noe man pådrar seg når man kjøper varer med kredittkort. Disse lånene har svært høy rente, ofte over 20–30 %. Det er også mulig å ta opp lån fra venner eller familie. Uansett hvilken type lån man tar opp, skal det betales tilbake og man må sørge for å ha økonomi til å klare nedbetalingene.

Før man tar opp lån

Før man tar opp lån bør man gå gjennom egen økonomi og få oversikt over hvilke inntekter og utgifter man har, samt størrelsen på gjeld man har fra før. Slik vil man se hvor store låneutgifter man kan klare å betale på hver måned og hvor mye man kan låne. Disse faktorene påvirker hvor mye man kan låne.

Når man har oversikt over hvor mye man kan låne, er det lurt å sende en søknad til flere långivere. Ulike banker og långivere har ulike vilkår. For å spare tid kan man også benytte seg av en lånemegler, som sender søknaden til flere banker. Da trenger man kun å sende én søknad i stedet for mange.

Låneprosessen

Det er enklest å søke online. I tillegg til personlig data må man legge inn opplysninger om inntekt og eventuelle lån man har fra før. For å finne ut av dette kan det være lurt å kikke på de siste kontoutskriftene. Dette er opplysninger banken trenger for å vurdere lånesøknaden ens og om man får avslag eller ikke.

De fleste banker benytter automatiske systemer som avgjør om en søknad blir innvilget eller ikke. Banken vil også foreta en kredittsjekk av låntakeren, så vel som å dobbeltsjekke at gjelden ens er riktig via gjeldsregisteret. Kommer det fram at en låntaker har betalingsanmerkninger eller inkassosaker blir søknaden avslått. Derfor bør man kvitte seg med betalingsanmerkninger før man søker nye lån.

Når lånet er utbetalt

Når pengene fra banken er utbetalt, kan man selvfølgelig bruke pengene til det formålet de er tiltenkt. Rentene på lånet vil deretter begynne å løpe og man vil måtte betale renter og avdrag hver måned. Noen lån har avdragsfrihet, slik at man kun betaler renter for en viss periode. Dette må avtales med banken.

Dersom man ikke klarer å betale lånet en periode bør man raskest mulig ta kontakt med banken (långiveren). Det er mye bedre å få til en midlertidig løsning enn at lånet går til inkasso. Går lånet til inkasso, vil det påløpe store renter og gebyrer som gjør den opprinnelige regningen mye dyrere. Det bør man unngå.

Oppsummering

  • Det lønner seg å forberede seg godt før man søker lån
  • Etter at lånet er utbetalt må man følge opp sine forpliktelser

Er man godt forberedt vil låneprosessen gå mer smidig og man vil ha større sjanse for å få innvilget og utbetalt lånet man ønsker seg. Etter at lånet er utbetalt er det viktig å oppfylle sine forpliktelser, ellers kan man risikere mye større kostnader i en inkassoprosess. Dessuten vil man få betalingsanmerkninger, noe som vil påvirke økonomien negativt.